Yeterlik Belgelendirilmesi

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaç ile, uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse bilgi, beceri ve tutuma yönelik “yeterlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yapmaktadır.

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaç ile, uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse bilgi, beceri ve tutuma yönelik “yeterlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yapmaktadır.

Yeterlik belgesi sahibi olmayan veya yeni uzman olan meslektaşlarımıza “Yeterlik Belgelendirilmesi” Yeterlik sınavına katılarak,

Yeterli belgesi olup alınan belgenin süresi dolan (on yıl) üyelerimize “Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Yönergesi”ne uygun olarak katılınan bilimsel etkinliklerin belgelendirilmesi yolu ile yeterlik belgesi verilmektedir.

Yeterlik belgesi olmayan veya belgesi olup 10 (on) yıllık süreyi doldurmuş olan uzmanlarımızın “belgelendirilmesi” için “Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Yönergesi”nde yer alan katıldıkları bilimsel etkinliklere ait belgeleri Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu“na sunmalıdırlar.

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UYEK) ülkemizde düzenlenen tüm bilimsel etkinlikleri (eğer talep edilirse) kredilendirmektedir. Derneğimiz tarafından düzenlenen tüm bilimsel etkinlikler için TTB’nden STE/SMG Kredilendirilmesi yapılmaktadır.

Uzmanlık yeniden belgelendirme yönergemizde yer alan bilimsel çalışmalara katılarak gerekli puanı toplayan uzmanlarımız “Yeterlik Belgesi” için Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu“na başvurmaları yeterlidir.

Katıldığım Bilimsel Etkinlikleri Nasıl Kayıt Altına Alabilirim?

 1. Katıldığınız etkinlik TTB tarafından kredilendirilmiş ise;
  • Bilimsel Etkinlik öncesinde Etkinlik Yöneticisi/Sorumlusu internet üzerinden bilimsel etkinliği kredilendirme başvurusu yapar, eğitici ve kursiyerlerin bilgilerini TTB-UYEK (Ulusal Yeterlik Kurulu) sistemine girer.
  • Etkinlik bitiminde her eğitici ve katılımcı aşağıdaki yolu izleyerek TTB internet sitesine girer:
  • İlgili sayfadaki yönlendirmeleri izleyerek katıldığı oturumları işaretler ve kredilendirme işlemleri tamamlanır.
 2. Katıldığınız etkinlik TTB tarafından kredilendirilmemiş ise etkinliğe ait program, broşür, web sayfası çıktısı, katılım belgesi gibi belgeleri kişisel dosyanıza koyunuz. Bu belgeler “Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.

STE/SMG Kredilendirme Kartı Sahibi Nasıl Olabilirim?

Kartınız yoksa Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Sekreteri’ne cocukceryetkur@gmail.com adresi aracılığı ile ulaşıp TC Kimlik No, Ad, Soyad ve e-posta adresi bildirilerek “STE/SMG Kredilendirme Kartı” talep ediniz.
Bu kart TTB tarafından kişiye özel olarak 10 TL karşılığında çıkartılmaktadır. Üyelerimize kolaylık olması için derneğimiz tarafından yapılan etkinlikler öncesinde katılımcılardan bilgileri alınarak TTB’ne kart çıkarılması için toplu olarak başvurulmaktadır.
Katıldığınız her bilimsel etkinlik için kaydınızı etkinleştirmeniz, bir yıl süreyle geçerli olacak ve katılmış olduğunuz etkinliklerde geriye dönük olarak da kredi puanı almanıza olanak sağlayacaktır.

STE/SMG Kredilendirme İşlemleri için yol haritası

 1. TTB Kredilendirme sayfasına (https://kredilendirme.ttb.dr.tr/index.php) giriniz.
  TTB Üye numaranızı veya STE/SMG Kredilendirme Kartı bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş yapınız.
  Kartınız yoksa;
  • Tabip Odanıza üye olarak üye kartı alınız. VEYA
  • Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Sekreteri’ne cocukceryetkur@gmail.com adresi aracılığı ile ulaşıp TC Kimlik No, Ad, Soyad ve e-posta adresi bildirilerek “STE/SMG Kredilendirme Kartı” talep ediniz.
   Bu kart TTB tarafından kişiye özel olarak 10 TL karşılığında çıkartılmaktadır.
 2. https://kredilendirme.ttb.dr.tr/katilimci.php sayfasında mevcut etkinlik programını açınız.
 3. Katıldığınız oturumları işaretleyiniz.