Kurum ziyareti eğitim kurumunun gönüllülüğü temelinde gerçekleştirilir. Belirlenen bir sürenin sonunda, belgelendirilmiş kurumdan gelen talep dikkate alınarak, yeniden belgelendirme programı doğrultusunda kurum ziyareti yinelenir. Yönergemizde belirtilmiş olan eşyetkilendirme koşullarına uyan kurum ya da afiliye olmuş kurumlar, “Başvuru Formu”nu imzalı üst yazı ile beraber TÇCU Yeterlik Kurulu Genel Sekreteri’ne gönderir. Başvuru için gerekli bilgiler ve formlar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

Kurumsal Akreditasyon için başvuru adresi:
Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu Sekreterliği

Adres:
Prof. Dr. Özlem BOYBEYİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Sıhhiye, ANKARA
P.K. 06100