Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 22/02/2022 tarihinde Kurumsal Eşyetkilendirme Belgesi almaya hak kazanmıştır.