Yeterlik İkinci Basamak Sınavı

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından 6-7 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan Yeterlik İkinci Basamak Sınavının, ülkemizde yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle 25-26 Kasım 2023 tarihinde yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir. Başvurusunu yapmış olan adayların başvuruları geçerli olacaktır. 

Sınava Çocuk Cerrahisi Yeterlik Birinci Basamak Sınavında başarılı olan adaylar başvurabilmektedir.

Başvuru belgelerinin eksiksiz olarak en geç 1 Kasım 2023 tarihine kadar Yeterlik Kurulu Sekreterliğine posta veya e-posta (imzalanmış ve taranmış belgeler) ile yollanması gerekmektedir.

Başvuru için;

  1. Sınava girmek istediğinizi bildirir imzalı dilekçe,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
    • Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge
    • Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumda son sene öğrencisi olduğuna dair belge,
  3. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont (HESAP BİLGİLERİ AŞAĞIDADIR),
  4. Özgeçmiş      

Sınavla ilgili bilgilere web sayfasından ulaşılabilir. Sınav ücreti 1.500 TL olup Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi hesabına yatırılması gerekmektedir.

Başvuru belgelerinin eksiksiz olarak en geç 1 Nisan 2023 tarihine kadar Yeterlik Kurulu Sekreterliğine posta veya e-posta (imzalanmış ve taranmış belgeler) ile yollanması gerekmektedir.

Banka Hesap Numarası:

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi
HALKBANK
IBAN No: TR66 0001 2009 4570 0012 1000 03

Başvuru Belgelerinin Gönderileceği Adres:

Doç Dr Özlem BOYBEYİ
Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu Sekreteri
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye / ANKARA
E-posta: ozlemboy80@yahoo.com
Telefon: 0505 7634173