Yeterlik Birinci Basamak Sınavı

Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından 39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi öncesinde Aydın’da 2 Kasım 2022 tarihinde Yeterlik Sınavının Birinci Basamak Sınavı yapılacaktır.

Bu sınava 4. yılını tamamlamış uzmanlık öğrencilerimiz ve tüm uzmanlarımız katılabilirler.

Başvuru için aşağıdaki belgelerinin hazırlanarak Sınav Komisyon Başkanına gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Sınava girmek istediğinizi bildirir dilekçe, örnek için tıklayınız
  2. Nüfüs cüzdanı fotokopisi,
  3. Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge,
  4. Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumda son sene öğrencisi olduğuna dair belge,örnek için tıklayınız
  5. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont,
  6. Özgeçmiş (örneği web sayfasında bulunmaktadır)örnek için tıklayınız

Birinci basamak sınav ücreti 500 TL olup doğrudan Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi hesabına yatırılabilir.
Başvuru belgelerinin en geç 1 Ekim 2022 tarihine kadar Sınav Komisyonu Başkanının aşağıda belirtilen adresine ulaştırılması gerekmektedir.

   
Hesap Adı:
Banka Hesap Numarası:
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi
HALKBANK / IBAN No: TR66 0001 2009 4570 0012 1000 03
Belgelerin Gönderileceği Adres:
Sınav Komisyonu Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa OLGUNER
Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı
Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Balçova/İZMİR
Eposta: mustafa.olguner@deu.edu.tr
Telefon: 0505 5251021

Soruların konulara göre ağırlıkları söyledir:
Konu Ağırlık (%)
Genel konular 10
Travma 10
Endoskopi 5
Baş boyun ve toraks 10
Karın 30
Genito üriner sistem 20
Tümörler 15